Zdrojový kód Apple DOS byl publikován

<

Díky spolupráci mezi Muzeem historie počítačů a Muzeem počítačů DigiBarn se zdrojový kód operačního systému, pod nímž pracoval legendární počítač Apple II, objevil ve veřejném vlastnictví.

Od tohoto okamžiku se každý může seznámit se zdrojovým kódem operačního systému DOS 3.1, který byl propuštěn již v roce 1978. V té době Apple DOS vypadal jako poměrně pokročilé řešení, protože počítačový operační systém Apple II umožňoval práci s dlouhými názvy souborů (až 30 znaků) a také měl přísné psaní, takže bylo navrženo použít různé operace pro soubory různých typů.

Fragment smlouvy o dodávce první šarže Apple II

Apple stále vlastní práva k kódu DOS 3.x, takže jsem nejprve musel dostat povolení k publikování. Nicméně v Cupertino nebyli proti tomu, aby demonstrovali své vlastní historické dědictví ve své slávě.

<

Populární Příspěvky